Regelsæt for medlemmer (Medlemsbetingelser)

For at være medlem hos Boulders skal nedenstående regler underskrives og overholdes.

Brug af hallen:

 • Dette skrevne regelsæt for ophold i hallen skal overholdes.

 • Hvis du lukker nogen ind uden for åbningstiden (inklusive egne gæster) kan dit medlem­skab blive opsagt.

 • Ophold i hallen er på eget ansvar. Aarhus Boulders står ikke til ansvar for skader og uheld.

Regler for medlemskab:

 • Årsmedlemskaber og halvårsmedlemskaber er et løbende abonnement, med automatisk fornyelse.

 • Det er et krav, at medlemmer er tilmeldt PBS (NETS Betalingsservice).

 • Hvis du ikke er tilmeldt PBS eller framelder dig, kan dit medlemskab blive opsagt.

 • Bliver den automatiske betaling afvist, af en eller anden grund, koster det kr. 75 pr. girokort. Indtil PBS-aftalen genoptages.

 • Ønsker du dit medlemsskab opsagt eller ændre din medlemstype skal dette tilkendegives kun via mail og senest den 5. i måneden forinden medlemsskabet fornyes. (Eks: Opsigelse pr. Marts skal tilkendegives senest d. 5. februar og kun via email.) Sker denne tilkendegivelse efter fristen, vil opsigelsen tidligst træde i kraft ved næste fornyelse af det pågældende medlemsskab (Eks: Måneden efter, hvis der er tale om et månedsmedlemsskab eller året efter, hvis der er tale om et årsmedlemsskab etc). Det er ikke muligt at sætte medlemskabet i bero

 • Hvis du framelder dig NETS (betalingsservice) uden at afmelde medlemsskabet, så er din udmelding ikke gydig.

 • Månedsmedlemskaber er bindende i de indledende 6 måneder af medlemskabet og kan først opsiges eller berosættes 6 måneder efter oprettelsen

 • Hvis du overstiger et udestående beløb på 750 kroner eller 3 måneders manglende betaling kan du risikere at vi sender sagen videre til opkrævning hos RKI.

 • Ved for sen opsigelse, hæfter man for den fulde pris af næste periode af medlemsskabet.