Regelsæt for medlemmer af Boulders

Når du opretter dit medlemskab hos Boulders skriver du under på følgende regler:

1. Det skrevne regelsæt for ophold i hallen skal overholdes.
2. Hvis du lukker nogen ind uden for åbningstiden (inklusive egne gæster) bliver dit medlemsskab opsagt og dit nøglekort spærret.
3. Ønsker du dit medlemsskab opsagt eller ændre din medlemstype skal dette tilkendegives kun via mail og senest den 5. i måneden forinden medlemsskabet fornyes. (Eks: Opsigelse pr. Marts skal tilkendegives senest d. 5. februar og kun via email.) Sker denne tilkendegivelse efter fristen, vil opsigelsen tidligst træde i kraft ved næste fornyelse af det pågældende medlemsskab (Eks: Måneden efter, hvis der er tale om et månedsmedlemsskab eller året efter, hvis der er tale om et årsmedlemsskab etc). Det er ikke muligt at sætte medlemskabet i bero
4. Hvis du framelder dig NETS (betalingsservice) uden t afmelde medlemsskabet som beskrevet i punkt 3, så er din udmelding ikke gydig.
5. Ophold i hallen er på eget ansvar. Boulders står ikke til ansvar for skader eller uheld.
6. Månedsmedlemskaber er bindende i de indledende 6 måneder af medlemskabet og kan først opsiges eller berosættes 6 måneder efter oprettelsen